All,

My video card had given out. Until I can get a replacement, I will be stuck using the on-board video and won’t be able to fly or control. I’ll still be on Teamspeak, but will be grounded for a while.Alle, Mijn videokaart had uitgedeeld. Totdat ik een vervangende krijgen, zal ik worden geplakt met behulp van de on-board video en zal niet in staat om te vliegen of te controleren. Ik zal nog steeds op Teamspeak, maar zal worden geaard.